“Toeval bestaat niet. Alles wat je beleeft, en/of herbeleeft, is een uitnodiging om in contact te treden met jezelf en op te ruimen wat dient opgeruimd te worden.”


Karen VerbruggeWie ben ik ?

Mijn naam is Karen Verbrugge.

Als architecte en actrice, ben ik doorheen de ervaringen die ik zowel in de architectuur als in het bewegingstheater opgedaan heb, me meer en meer bewust geworden van het belang van ons lichaam.

Door de jaren heen ben ik me gaan verdiepen in de “architectuur van het menselijk lichaam”, met haar fysische en psychische structuren, en de interne linken die hiermee gepaard gaan. 

La Relation d’Aide par le Toucher (RAT) heeft mij in deze zoektocht enorm geholpen.

Deze psycho-lichaamsgerichte therapie legt de onderhuidse linken tussen het functioneren van ons lichaam en onze ziel bloot.

Ik vind het enorm verrijkend te zien hoe mensen – via massages – steeds dieper in contact kunnen komen met hun ware zélf. Met veel plezier en passie draag ik daartoe m’n steentje bij

Mijn engagement

Ik engageer me, als gevestigde practicienne in RAT, om de volgende deontologische regels strikt op te volgen :

1. Attitude naar klanten toe

 • Aanbieden van eenzelfde kwaliteit van présence – beschikbaarheid en aandacht – aan elke klant.
 • Respecteren van het beroepsgeheim en/of in vertrouwen nemen..
 • De klant de volledige vrijheid laten een sessie te onderbreken of geen nieuwe afspraak te maken.
 • Waken over het comfort en de netheid van het kabinet en het gebruikte materiaal, alsmede over mijn persoonlijke hygiëne.
 • Mezelf elke vorm van sexueel contact met de klant verbieden, tijdens én buiten de sessies.
 • Mezelf en de klant/patient elke vorm van geweld verbieden.

2. Competenties en begrenzingen

 • Mijn bekwaamheden onderhouden en aanscherpen.
 • De begrenzingen van mijn bekwaamheden kennen en respecteren.
 • Mezelf laten begeleiden aan de hand van supervisies in geval van obstakels in mijn praktijk.
 • De klant naar iemand anders doorverwijzen indien nodig.

3. Duidelijkheid en precisie rond de praktijkvoorwaarden

 • de klant informeren over het verloop van een sessie:

– Prijs

– uurregeling en tijdsduur

– Bij te laat komen : naargelang de situatie wordt ter plaatse een schikking getroffen.

Bij annulatie : elke afspraak dient max 48 uur op voorhand geannuleerd te worden. Indien niet, zal de sessie aangerekend worden.

– Informatie en publiciteit

4. Attitude naar collega’s toe

 • Geen enkele collega in diskrediet brengen, noch naar een klant, noch naar een andere collega toe.